پشم سنگ لحافی

 
 

روش تولید پشم سنگ لحافی

الیاف پشم سنگ پس از خروج از دستگاه الیاف ساز با رزین فنولیک آغشته می شود سپس الیاف توسط چریان هوا بر روی نوار نقاله متراکم، و بعد از آن جهت خشک شدن رزین وارد کوره پخت می شود. عایق لحافی پس از خروج از کوره و برش یکنواخت لبه ها وارد دستگاه لمیینیت می شود. این دستگاه عایق را بنا به درخواست مشتری با کاغذ کرافت و یا فویل آلومیینیوم روکش می کند سپس برای بسته بندی به دستگاه رول کن و شرینک هدایت می شود.

مشخصات محصول:

ضخامت: 75-50-30 میلیمتر

طول: 10 متر

عرض: 120-سانتی متر

دانسیته: 60-50-40-30 کیلوگرم بر مترمکعب

نوع روکش:

کاغذ کرافت

فویل آلومینیوم مسلح

کاربرد محصول:

عایق کاری تاسیسات ساختمان، کانال های گردش هوا، پوشش سقف سوله، پوشش سقف شیروانی

مشاوره رایگان کلیک کنید